สื่อเด่นประจำเดือน

สถานการณ์สตรีไทย ปี 2564(1)

ที่มา : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

สถานการณ์สตรีไทย ปี 2564(2)

ที่มา :  กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

สถานการณ์ครอบครัวไทย ปี 2565

สถานการณ์สตรี 65

ที่มา : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

ชุดความรู้เพื่อสตรีและครอบครัว

E-library

E-library มาจากคำว่า Electronic Library หรือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์หรือห้องสมุดออนไลน์ ดังนั้น ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์หรือห้องสมุดออนไลน์ หมายถึง แหล่งความรู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทุกที่ ทุกเวลา ในการแสวงหาความรู้ และข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็น บทความ คลิปวีดีโอ infographic หนังสือและอื่นๆ

Feature Image

VIDEO เกี่ยวกับ สค.

SOCIAL NETWORK

จุติ ไกรรฤษ์
รมว.พํฒนาสังคมฯ
SocialMsociety
กระทรวง พม.
กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
ไทยคู่ฟ้า
สื่อสารรัฐบาลไทย

E-SERVICE

VIDEO แนะนำ

E-LIBRARY ที่เกี่ยวข้อง

×

ติดต่อเรา

please enter name
please enter e-mail e-mail is not a valid format
There was a problem validating the form please check!
The connection to the server timed out!
Successfully sent!!

ที่อยู่:
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 12-14 (อาคารใหม่) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
Phone number:
0 2659 6784, 0 2659 6785
Email:
strategy.dwf@gmail.com