พลังสตรีขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

บทความ

Norway

รู้จักประมงพื้นบ้าน

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

Norway

ผู้หญิงฟันเฟือง ประมงพื้นบ้าน

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเสื้อผ้า ชื่อผลงาน วัฒนธรรมที่ทันสมัย โดย นางสาววิยดา โชยราช


ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รางวัลที่ 2 ประเภทเสื้อผ้า ชื่อผลงาน Yao Yuan
โดย นางสาวจารุรัตน์ คำพันธ์

ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รางวัลที่ 3 ประเภทเสื้อผ้า ชื่อผลงาน อรุณเบิกฟ้า
โดย นางสาวนิธิกานต์ หนูสู

ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รางวัลชมเชย ประเภทเสื้อผ้า ชื่อผลงาน สาววาริน-Heritage โดย นายปุณณรัตน์ นาคคำแหง


ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเครื่องประกอบการแต่งกาย ชื่อผลงาน Sarn Sakon Bag & Accessories
โดย นายปัทวี เข็มทอง

ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รางวัลที่ 2 ประเภทเครื่องประกอบการแต่งกาย
ชื่อผลงาน Menara โดย นายประพนธ์ ชนะพล

ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รางวัลที่ 3 ประเภทเครื่องประกอบการแต่งกาย
ชื่อผลงาน Re-Korat โดย นางสาวอารียา บุญช่วยแล้ว


ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รางวัลชมเชย ประเภทเครื่องประกอบการแต่งกาย
ชื่อผลงาน Rain โดย นางสาวกิตติยา เนินคีรี

ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทของใช้ตกแต่ง
ชื่อผลงาน Rain โดย นางสาวกิตติยา เนินคีรี

ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รางวัลที่ 2 ประเภทของใช้ตกแต่ง ชื่อผลงาน แรงบันดาลใจ จากผ้าขาวม้า โดย นายมูฮำหมัดคูชัยฟี ลอเต็ง


ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รางวัลที่ 3 ประเภทของใช้ตกแต่ง ชื่อผลงาน Kram Sakon โดย นายปัทวี เข็มทอง

ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รางวัลชมเชย ประเภทของใช้ตกแต่ง
ชื่อผลงาน Use more โดย นางสาวจิรัชญา ยิ่งนอก
×

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 12-14 (อาคารใหม่) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 www.dwf.go.th