พลังสตรีขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

Infographic

ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รู้จักประมงพื้นบ้าน

คลิกที่นี้เพื่ออ่าน

ที่มา : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้หญิง ฟันเฟือง ประมงพื้นบ้าน

คลิกที่นี้เพื่ออ่าน

ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เอเปกคืออะไร


ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

การประชุมเอเปกด้านการสตรีและเศรษฐกิจ

ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

พ็อกเก็ต สแควร์ การออกแบบโลโก้เอเปก

ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ผู้หญิงที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

คลิกที่นี้เพื่ออ่านและดาวน์โหลดไฟล์


ที่มา : APEC2022Thailand

แผนปฏิบัติการ Aotearoa(เอาทีอารอ) นำ "วิสัยทัศน์ปุตราจายา 2040" มาปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม มีแผนงานและกรอบเวลาชัดเจนเพื่อสร้างเอเชียแปซิฟิกให้เป็นภูมิภาคแห่งความเปิดกว้าง มีพลวัต มีความยืดหยุ่น และมีสันติภาพ

ที่มา : APEC2022Thailand

การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสตรีของเขตเศรษฐกิจเอเปก

×

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 12-14 (อาคารใหม่) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 www.dwf.go.th