เติบโตสมวัยเริ่มที่ครอบครัว

บทความ

Norway

เกราะกันภัย ลูกห่างไกลรังแก

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

Norway

สอนเด็กเข้าใจผู้สูงอายุ

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

Norway

สอนเด็กเข้าใจผู้สูงอายุ

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

Norway

สอนลูกอย่างไรให้มี Emphathy ที่มา : รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

Norway

สอนลูกทำการบ้านอย่างไรดี


คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

Norway

จัดการอย่างไร ถ้าลูกติดเกมส์ ติดมือถือ

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์


ที่มา : ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวจังหวัดชลบุรี

5 วิธี เลี้ยงลูกช่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็กได้ดีที่สุด×

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 12-14 (อาคารใหม่) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 www.dwf.go.th