สร้างงาน สร้างอาชีพ

คลิป


การสร้างความเข้าใจในเรื่อง
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
มายาคติเรื่องการข่มขืน
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

EMOTION STORY
เพราะอารมณ์พาไป ตอน รักกันอย่างเข้าใจ
สำหรับลูกสาว
ในสังคมที่ (ไม่) เท่าเทียม ตอนที่ 1
สำหรับลูกสาว
ในสังคมที่ (ไม่) เท่าเทียม ตอนที่ 2

สำหรับลูกสาว
ในสังคมที่ (ไม่) เท่าเทียม ตอนที่ 3
คุณพ่อเลี้ยงลูก
ครอบครัวต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
Self care ดูแลตัวเอง=ดูแลคนอื่น


ทุกคนดูแลครอบครัวได้
รู้จัก “ตุ๊กตาล้มลุก” กันไหม?
Self care ดูแลตัวเอง=ดูแลคนอื่น


ครอบครัวต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ต้นแบบบรรดาลใจสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ


กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 12-14 (อาคารใหม่) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 www.dwf.go.th