ที่มา : กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

ที่มา : กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว ร่วมกับ สสส.

จับสัญญาน คนแบบไหนใช้ความรุนแรงในครอบครัว

ที่มา : ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวจังหวัดลำพูน

แม่ยุคใหม่สอนลูกให้เข้าใจเรื่องความรุนแรง


ที่มา : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีภาคกลางจังหวัดนนบุรี

5 คำพูดที่ไม่ควรใช้กับลูก

ที่มา : กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

สถิติความรุนแรงในครอบครัว เดือนมกราคม พ.ศ.2565

ที่มา : กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน


ที่มา : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

รูปแบบความรุนแรงต่อสตรี

ที่มา : e-Library DWF

การค้าประเวณี

ที่มา : หยุดความรุนแรงในบ้าน สร้างฐานพลังครอบครัว

3 ปมเหตุแห่งการใช้ความรุนแรงในครอบครัว


ที่มา : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

6 ขั้นตอน รับมือเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ที่มา : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา

ครอบครัวรุนแรงเปลี่ยนแปลงเด็กไม่รู้ตัว

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น

ปมเหตุแห่งการใช้ความรุนแรงในบ้าน


ที่มา : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น

สัญญาณเตือนภัยความรุนแรงในครอบครัว

ที่มา : กลุ่มสื่อสารองค์กร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ ต่อผู้ถูกกระทำความรุนแรง

ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ความหมายของบุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในครอบครัว


ที่มา : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จ.ขอนแก่น

หลีกเลี่ยงปัญหาความรุนแรง

ที่มา : สสส.

7 วิธี หยุด Cyberbullying

ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ปัญหาครอบครัวและสาเหตุของความขัดแย้ง

×

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 12-14 (อาคารใหม่) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 www.dwf.go.th