ที่มา : มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

คู่มือป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก

คลิกที่นี้เพื่ออ่าน

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 12-14 (อาคารใหม่) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 www.dwf.go.th