ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หยุดความรุนแรง ปกป้องสิทธิสตรี

คลิกที่นี้เพื่ออ่านและดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี

คำพูดที่ไม่ควรพูดและคำพูดเชิงบวกที่ควรใช้กับลูก


ที่มา : ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก

การเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ


×

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 12-14 (อาคารใหม่) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 www.dwf.go.th