สังคมดี เริ่มที่ครอบครัว

Infographic

ที่มา : สสส. กับมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

บ้านนี้มีความหลากหลายคู่มือสำหรับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน LGBTQ+

×

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 12-14 (อาคารใหม่) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 www.dwf.go.th