หลากหลายแต่เท่าเทียม

Infographic

ที่มา : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

เงินอุดหนุนด้านการพัฒนาสตรี

คลิกที่นี้เพื่ออ่านและดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

ความเสมอภาคระหว่างเพศคืออะไร

ที่มา : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ

คลิกที่นี้เพื่ออ่าน


ที่มา : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

รวมคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ

คลิกที่นี้เพื่ออ่านและดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สสส. กับมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

คู่มือและองค์ความรู้ สำหรับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน LGBTQ+ "บ้านนี้มีความหลากหลาย"

ที่มา : istrong

5 วิธีสร้างการยอมรับ เมื่อลูกเปิดตัวว่าเป็น LGBTQ+"


ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นิยามเกี่ยวข้องเพศสภาวะ

คลิกที่นี้เพื่ออ่านและดาวน์โหลดไฟล์


×

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 12-14 (อาคารใหม่) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 www.dwf.go.th