สิทธิและเสรีภาพบนความแตกต่าง

หนังสือ

Norway

สาวประเภทสองถูกจับกุมและเหมารวมว่าค้าประเวณี

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

Norway

สาวประเภทสองถูกปฏิเสธการเปลี่ยนชื่อตามเพศสภาพของตนเอง

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

Norway

คนข้ามเพศถูกปฏิเสธการทำบัตรประชาชน

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 12-14 (อาคารใหม่) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 www.dwf.go.th