เรื่องราวชีวิตและกำลังใจจาก คุณพัชรินทร์ พอกสนิท คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว จังหวัดสุรินทร์ "สู้เพื่ออนาคตที่ดีของลูก”

แหล่งที่มา : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ

กำลังใจจาก...แม่เลี้ยงเดี่ยวสู่...แม่เลี้ยงเดี่ยว

แหล่งที่มา : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 12-14 (อาคารใหม่) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 www.dwf.go.th