สังคมดี เริ่มที่ครอบครัว

คลิป

โรงเรียนครอบครัว ตอนที่ 1

แหล่งที่มา : กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

โรงเรียนครอบครัว ตอนที่ 3

แหล่งที่มา : กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

โรงเรียนครอบครัว ตอนที่ 2

แหล่งที่มา : กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

โรงเรียนครอบครัว ตอนที่ 4

แหล่งที่มา : กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

“บ้านนี้ไม่มีความรุนแรง”

แหล่งที่มา : มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 12-14 (อาคารใหม่) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 www.dwf.go.th