ที่มา : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดชลบุรี

รับสมัครเรียน แผนกตัดผมชาย หลักสูตร 1 เดือน (ชลบุรี)

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดชลบุรี

รับสมัครเรียน แผนกตัดผมชาย หลักสูตร 3 เดือน (ชลบุรี)

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดชลบุรี

รับสมัครเรียน แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า หลักสูตร 1 เดือน (ชลบุรี)

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดชลบุรี

รับสมัครเรียน แผนกนวดแผนไทยฯ หลักสูตร 3 เดือน (ชลบุรี)

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดชลบุรี

รับสมัครเรียน แผนกบริการโรงแรม หลักสูตร 1 เดือน (ชลบุรี)

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดชลบุรี

รับสมัครเรียน แผนกบริการโรงแรม หลักสูตร 3 เดือน (ชลบุรี)

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดชลบุรี

รับสมัครเรียน แผนกเสริมสวย หลักสูตร 1 เดือน (ชลบุรี)

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดชลบุรี

รับสมัครเรียน แผนกเสริมสวย หลักสูตร 3 เดือน (ชลบุรี)

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ.ลำปาง

เรียนฟรี รับสมัครหลักสูตรการทำอาหารจานเดียว

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ.ลำพูน

เรียนฟรี รับสมัครหลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไทย

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ.ลำพูน

เรียนฟรี รับสมัครหลักสูตรบาริสต้า การเย็บเสื้อไทยล้านนา และการตัดผมขั้นสูง

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ.ลำปาง

ฝึกอาชีพ : หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ(หลักสูตรระยะสั้น 150 ชม.)

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ.ศรีสะเกษ

ฝึกอาชีพ : 5 หลักสูตรการฝึกอาชีพ(หลักสูตร 1 เดือน)

×

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 12-14 (อาคารใหม่) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 www.dwf.go.th